Polecamy w tym tygodniu
Polecamy 1Ok?adka 2Ok?adka 3Ok?adka 4
Adam Mickiewicz - Wiersze Najpi?kniejsze
Adam Mickiewicz - Wiersze Najpi?kniejsze


Ch?op i ?mija
(Z Lafontaine’a)
W pami?tnikach bestyjo-graficznych Ezopa
Jest wzmianka o uczynku mi?osiernym ch?opa
I o pewnego w??a post?pku ?ajdackim.
Ch?op wyszed? zimnym rankiem po chro?niak do sadu,
A? tu pod bram? w?? mu do nóg pada plackiem:
Przezi?b?y, wpó? skostnia?y, przysypany szronem,
Ju? zdycha?, ju? ostatni raz kiwn?? ogonem.
Ch?op zlitowa? si? nad t? mizeryj? gadu,
Wzi?? go za ogon, niesie nazad w chat?,
K?adzie go na przypiecku,

s5.postimg.org/chgagbj3b/Adam_Mickiewicz_W.jpg

Maria Sk?odowska-Curie - Badanie cia? radioaktywnych
Badanie cia? radioaktywnych

wolnelektury.pl/media/book/cover_thumb/sklodowska-badanie-cial-radioaktywnych_XwEOPMN.jpg

Celem niniejszej rozprawy jest opisanie poszukiwa?, które prowadz? od lat przesz?o pi?ciu nad substancjami promieniotwórczymi. Badania te rozpocz??am od studyów nad promieniowaniem uranowym, odkrytym przez p. Becquerela. Okaza?o si?, ?e wyniki, do jakich mnie ta praca doprowadzi?a, ods?aniaj? widoki tak ciekawe, ?e pan Curie, odst?puj?c od swych robót, b?d?cych w biegu, przy??czy? si? do mnie i odt?d wspólne nasze usi?owania skierowali?my ku wydobyciu nowych cia? promieniotwórczych i ich zbadaniu.
Lorraine Heath - Odzyskana mi?o??
Lorraine Heath - Odzyskana mi?o??

www.publio.pl/files/product/big/bb/b0/4f/89194-odzyskana-milosc-lorraine-heath-1.jpg
Iris Murdoch - M?drcy i kochankowie
Iris Murdoch - M?drcy i kochankowie

s4.postimg.org/4uqde993h/jpg.jpg

Format: pdf,epub,mobi | Rozmiar: 3 MB
Krystyna Mirek - Francuska opowie??
Krystyna Mirek - Francuska opowie??

s.lubimyczytac.pl/upload/books/252000/252732/375404-352x500.jpg

Format: PDF
Rozmiar: 3MB
Jako??: Bardzo Dobra
Autor: Krystyna Mirek
Wydawnictwo: Filia
Data wydania: 2015
Wersja J?zykowa: Polska
Informacje administracyjne

Od kilku tygodni przygotowujemy technicznie start strony e-bibliofil